— 1992 —

25 jaar doarpshûs De Bining

19920100 STIENSER OMROEPER 19920112 PROGRAMMA DE BINING 01 19920112 PROGRAMMA DE BINING 02

 

— 1993 —

Concert – Cor Zijlstra, Rinze Veninga, Janny Keizer, Freek van der Meer, e.a.
Oeds Wijnsma / Marinus Verkuil / Joke Ham

Programmaboekje:

1993 ANIMATO IN CONCERT 01 1993 ANIMATO IN CONCERT 02 1993 ANIMATO IN CONCERT 03 1993 ANIMATO IN CONCERT 04

 

— 1994 —

Opleveringsfeest Stadsschouwburg De Harmonie

1994 PROGRAMMA OPLEVERINGSFEEST 01 1994 PROGRAMMA OPLEVERINGSFEEST 02

Concert De Nije Bazún

19940415 PROGRAMMA DE HOEKSTIEN 01 19940415 PROGRAMMA DE HOEKSTIEN 02

 

— 1995 —

Der Vogelhändler (Zeller) – Tine Stolte, Fokke Laverman, Dini Buis – Santing, Wim Vogelsang, Peter de Wolff, Freek van der Meer, Janny Keizer, Sip van Gelder, e.a.
Nieuw Philhrmonisch Orkest / Tjalling Wijnstra / Joke Ham

1995 DER VOGELHÄNDLER 01 1995 DER VOGELHÄNDLER 02 1995 DER VOGELHÄNDLER 03

Uit de krant:

19950218 FRIESCH DAGBLAD 19950218 LEEUWARDER COURANT

BOOG-manifestatie

19950930 PROGRAMMA BOOG-MANIFESTATIE 01 19950930 PROGRAMMA BOOG-MANIFESTATIE 02 19950930 BOOG-MANIFESTATIE 00

 

— 1996 —

Water – Freek van der Meer, Karel de Vries, Rinze Veninga, Piet Kuiper, Janny Keizer, Sip van Gelder, e.a.
Oeds Wijnsma / Tjalling Wijnstra / Iréne Martin, Ypy Zeisling

Programmaboekje:

1996 WATER 01 1996 WATER 02 1996 WATER 03 1996 WATER 04

 

ga naar 1987 – 1991 | ga naar 1997 – 2001